Giấy Dán Tường Khổ 45cm Ván Vàng Xẫm Không Sọc

10.500

2022 03 11 090738
Giấy Dán Tường Khổ 45cm Ván Vàng Xẫm Không Sọc

10.500